logo

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website: Voor alle duidelijkheid wijst BrandsToday, hierna te noemen BrandsToday, ten aanzien van de website mywebshop.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BrandsToday. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BrandsToday. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door BrandsToday met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.    De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BrandsToday behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.    Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Hoewel BrandsToday alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BrandsToday niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van yourconcept.nl, welke geen eigendom zijn van BrandsToday, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BrandsToday. Hoewel BrandsToday uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BrandsToday worden onderhouden wordt afgewezen.   

BrandsToday sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Voorts zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald en in deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.


Wees er volgende keer snel bij!
Om 22:00 wisselen de producten.


mis geen dagaanbiedingen meer:
of kies voor:
Deel ons en onze dagaanbieding via:
Hoe werkt het?
  • Altijd twee dagaanbiedingen in mode
  • Eén voor de man en één voor de vrouw
  • Zolang de tijd loopt of de voorraad strekt
  • Om 22:00 uur wijzigen de aanbiedingen 
  • Reminders via e-mail, Twitter, Facebook, Hyves